سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

تملک املاک و اراضی توسط شهرداری

تملک املاک و اراضی در سیستم شهرداری های کشور به چند طریق صورت می گیرد که مهمترین آنها عبارتند:اولا: تملک اراضی و املاک هنگام اجرای طرحهای تعریضی و بازگشایی معابر. ثانیا: تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی. ثالثا: تملک اراضی به هنگام ساخت و ساز موضوع رعایت بر اصلاحی، مثلا مالک زمین قصد احداث اعیانی را دارد لیکن برابر طرح تفضیلی کوچه ۱۰ متری و قبا ۶ متری بوده است وحال باید به ۱۰ متری تبدیل شود در این صورت مالک موظف است عقب نشینی نماید بنابراین چون قسمتی از ملک متقاضی ساخت از جهت رعایت بر اصلاحی در مسیر کوچه قرار می گیرد شهرداری در عوض این مقدار زمین در این جا با دادن امتیازاتی به مالک من جمله مازاد بر تراکم، پروانه تجاری، و یا نگرفتن عوارض و هزینه های صدور پروانه ساختمانی حقوق مالک را پایا پای می کند. بنابراین چنانچه شهرداری از طریق بند یک و دو ذکر شده قصد تملک اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی را بنماید موظف است: الف: مفاد قوانین زیر را رعایت نماید:
۱- قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی.
۲- قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۲/۱/۸۰
۳- لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ با اصلاحات بعدی.
ب: علاوه بر رعایت مفاد قوانین ذکر شده می بایست :
۱- برای شناسایی مالک اصلی املاک و اراضی که در طرح مصوب شهرداری قرار گرفته اند و دارای سند مالکیت است از اداره ثبت اسناد محل استعلام کتبی بعمل آورد.
۲- ضرورت اجرای طرح و همچنین مصوبه رسمی اجرا طرح، توسط شهرداری از مراجع ذیصلاح اخذ گردد.
۳- با مالک یا مالکین اماکن واقع در طرح، مالکین و ذینفعان مربوط جهت تنظیم توافقنامه رسما دعوت بعمل آورد و مذاکرات اولیه صورت پذیرد.
۴- نسبت به املاکی که سابقه ثبتی ندارد بر اساس سابقه تصرفات و اسناد مربوطه توافق حاصل و تعهدات قانونی اخذ شود.
۵- در صورتیکه با مالک و مالکین توافق حاصل شد نسبت به تنظیم توافق نامه اقدام شود.
۶- در صورتیکه با مالکین به توافق نرسید از طریق مقامات قضایی جهت تملک اراضی و املاک اقدام شود.
۷- برابر قوانین ذکر شده قیمت اراضی و یا املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری در محلهایی که کارشناس رسمی وجود دارد والا از خبره استفاده و با هماهنگی دادگستری قیمت گذاری و وجه آن بحساب صندوق ثبت واریز گردد.
۸- پس از واریز وجه، فیش مربوطه جهت اقدامات قضایی به دادگستری محل تحویل شود.
۹- پس از امضاء سند انتقال توسط نمایندگان قضایی در دفتر اسناد رسمی از طریق نیروی انتظامی جهت تخلیه ملک اقدامات لازم صورت پذیرد.
۱۰- در صورتیکه ملک تخلیه شد و دارای اعیانی بود نسبت به تخریب ساختمان اقدام و نسبت به تملک آن اقدام شود، بنابراین چنانچه قوانین ذکر شده در جهت تملک اراضی رعایت نشود بطور قطع مالک یا مالکین می توانند هر زمان اطلاع یافتند با طرح دعوی حقوقی در دادگستری درخواست ابطال نحوه تملیک یا ابطال قیمت گذاری و الزام شهرداری به پرداخت قیمت عادله روز را درخواست نمایند و از طرفی علاوه بر پرداخت خسارت تا مدت زمان زیادی نیز وقت مدیریت شهرداری و کارشناسان جهت رفع مشکل ایجاد شده تلف خواهد شد.

ارسال شده در: اداری

ارسال یک پاسخ: (۰) →