سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

اختلافات و دعاوی حقوقی مابین شهرداری و شهروندان

 

اقدام در جهت کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی مابین شهرداری و شهروندان از طریق روشهایی ذیل امکان پذیر است:

 

الف- در تملک املاک و اراضی اشخاص ، توسط شهرداری جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی رعایت حقوق مالکانه مدنظر قرار گیرد.

 

ب- در زمان درخواست تفکیک اراضی اشخاص ، پاسخ گویی به موقع و قبل از ا تمام موعد های تعیین شده صورت پذیرد.

 

ج- تسهیل در جهت صدور پروانه ساختمانی و جلوگیری از کاغذ بازی پیش از حد به وسیله شهرداری الکترونیک

 

د- در خصوص تعیین عوارض و وصول آن موضوع کمیسیون ماده ۷۷، مامورین شهرداری کمال دقت و بی نظری را در تشخیص خود بکار گیرند و در باب تقسیط  عوارض مساعدت با شهروندان نمایند.

 

ه- در خصوص جلوگیری از صدور آراء متعدد در باب کمیسیون ماده ۱۰۰ و جریمه ها سنگین مهندسین ناظر ساختمان در خصوص عملیات اجرایی ساختمان برابر مشخصات مندرج در پروانه و نفشه ها مستمرا نظارت نمایند و مامورین شهرداری نیز از جهت تخلفات ساختمانی بازرسی لازم را داشته باشند.

 

و- شهروندان نیز در انجام تعهدات خود در مقابل شهرداری ها از بابت قراردادها تنظیمی و پیمان ها و توافقات اهتمام کافی را بنمایند.

ارسال شده در: مقالات, مقالات حقوق

ارسال یک پاسخ: (۰) →